Της Αναστασίας Σπύρτου

Η σημασία της απεντόμωσης και ποια βήματα ακολουθούμε.

Καθώς βρισκόμαστε, ήδη, στο μέσον της άνοιξης, η εφαρμογή της απεντόμωσης τόσο σε  χώρους υγειονομικής σημασίας όσο και σε εταιρίες με ανθρώπινο δυναμικό αλλά και αποθήκευση υλικών, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία.

Διαθέτοντας τα κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους μπορούμε να ανιχνεύσουμε τυχόν παρουσία εντόμων στο χώρο, ώστε στη συνέχεια να προστατευθούμε αποτελεσματικά από αυτά. Τόσο η διέλευση των εντόμων όσο κι η εγκατάστασή τους σε ένα κτίριο, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων, που είναι και η πιο σοβαρή επίπτωση, αλλά δευτερευόντως και στη φήμη μιας εταιρείας. Η εφαρμογή της απεντόμωσης είναι διττής σημασίας, αφού λειτουργεί τόσο κατασταλτικά όσο και προληπτικά.

Η σημασία της απεντόμωσης

Συνήθως, όταν αναφερόμαστε σε έντομα, εννοούμε κυρίως τις κατσαρίδες, οι οποίες ζουν σε υπόνομους και συσσωρευμένα σκουπίδια και συγκεντρώνονται εκεί ειδικά σε περιόδους με υψηλά επίπεδα υγρασίας. Λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο τρέφονται και μεγαλώνουν, γίνονται φορείς μικροβίων και πολύ σοβαρών ασθενειών, όπως η σαλμονέλα και ο τύφος, αλλά και λιγότερο απειλητικών για τη ζωή του ανθρώπου, όπως δερματίτιδες ή αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, ευθύνονται και για προβλήματα, που σχετίζονται με το αναπνευστικό σύστημα, ειδικά για ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, όπως τα παιδιά και οι καρδιοπαθείς.

Οι κατσαρίδες συνηθίζουν να δημιουργούν εστίες σε αρκετά σημεία εντός της οικίας, με ιδιαίτερη… προτίμηση στο μπάνιο και την κουζίνα. Επίσης, φημίζονται για τον ταχύτατο πολλαπλασιασμό τους αλλά και την εξαιρετικά υψηλή ανθεκτικότητα τους. Εκτός, όμως, από τις κατσαρίδες, η οικιακή απεντόμωση αντιμετωπίζει, δραστικά, κάθε λογής έντομο, όπως ο κοριός ή η μύγα.

Τα βήματα για μια αποτελεσματική απεντόμωση

Πριν ξεκινήσουμε, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι απεντομώσεις είναι συνετό να γίνονται δύο με τρεις φορές το χρόνο και ειδικά σε μεγάλα κτίρια, όπως οι πολυκατοικίες. Επίσης, συνίστανται να πραγματοποιούνται άνοιξη και φθινόπωρο, όταν και παρουσιάζεται μεγαλύτερη έξαρση. Σε κάθε περίπτωση, έχει αποδειχθεί ότι, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, κρίνεται απολύτως απαραίτητη, ώστε ο πληθυσμός των εντόμων να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Πρόκειται για μια αρκετά απλή και γρήγορη διαδικασία, που πραγματοποιείται τόσο στους εσωτερικούς, όσο και στους εξωτερικούς χώρους μιας οικιακής ή εταιρικής εγκατάστασης, απαιτεί, όμως, την παρέμβαση υπεύθυνων συνεργείων με ειδική άδεια.

Τα βήματα, που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια μιας απεντόμωσης είναι τα εξής:

  1. Ανίχνευση του εντόμου και σχεδιασμός της κατάλληλης εφαρμογής.
  2. Τοποθέτηση ειδικών μηχανικών παγίδων με κολλητική επιφάνεια, ώστε ανά πάσα στιγμή να γίνεται έλεγχος για ύπαρξη παρασίτων.
  3. Δημιουργία ζωνών προστασίας με χρήση κατάλληλων σκευασμάτων για καταστολή της ανάπτυξής τους, αλλά κι ενδεχόμενης αναπαραγωγικής διαδικασίας.
  4. Έλεγχος για τυχόν φθορές κι ανοίγματα στην εγκατάσταση, τα οποία συνδέονται άμεσα με τη παρουσία εντόμων.
  5. Συχνή επικοινωνία με τον πελάτη κι επισκέψεις στο χώρο του με σκοπό την πρόληψη.
  6. Δημιουργία φακέλου-αρχείου με όλα τα έντυπα, που πιστοποιούν τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και το είδος των σκευασμάτων, που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των επισκέψεων.

 

Extra tips

Πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να έχει προηγηθεί σκούπισμα και σφουγγάρισμα του χώρου, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότερη δράση του φαρμάκου. Ιδανικά, καλό θα ήταν έχουν πλυθεί και τα φρεάτια και οι κεντρικές σωληνώσεις με πιεστικό αποφρακτικό για ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Να σημειωθεί, κλείνοντας, ότι τα φάρμακα, που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία, πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας και συνάμα άοσμα κι ακίνδυνα για μικρά παιδιά και κατοικίδια. Στο τέλος της απεντόμωσης – μυοκτονίας το συνεργείο υποχρεούται να παραδώσει σφραγισμένο πιστοποιητικό βάση της ισχύουσας Υγειονομικής Διάταξης.

Αν λοιπόν αντιμετωπίζετε ανεπιθύμητους «επισκέπτες» ή θέλετε να τους αποφύγετε στο μέλλον, τώρα είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για απεντόμωση!

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε προσφορά