Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ μετράει 30 χρόνια στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών καθαριότητας και υγιεινής. Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2017, ISO 26000:2010, ISO 27001:2013 και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο σύνθετες ανάγκες σας.

Εκπρόσωπος της εταιρίας μας, βρίσκεται στην διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με σκοπό να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει. Ο εξοπλισμός είναι άρτιος και περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μηχανήματα που κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών.

Όλα τα υλικά φέρουν την απαιτούμενη άδεια από το Γενική Χημείο του Κράτους, η οποία παραδίδεται στον πελάτη πριν την έναρξη της συνεργασίας μας.

Καθαρισμός Επαγγελματικών Χώρων
Καθαρισμός Υαλοπινάκων
Κρυσταλλοποίηση Μαρμάρινων Δαπέδων
Καθαρισμοί Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Καθαρισμός Υπαίθριων Χώρων
Καθαρισμός Καναπέδων
Καθαρισμοί Κατοικιών
Πλύσιμο Xαλιών & Μοκετών
Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών