Ήταν τα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν ο Κωνσταντίνος Βλάχος διέκρινε ότι η αγορά της Θεσσαλονίκης αναζητούσε εταιρίες, οι οποίες θα παρείχαν αξιόπιστες υπηρεσίες καθαρισμού σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Η Διοίκηση είναι αυτή η οποία θέτει και ανανεώνει την πολιτική ποιότητας της επιχείρησης. Μέσω συνεχών ανασκοπήσεων, τα μέλη της διοίκησης ελέγχουν την καταλληλότητα της πολιτικής ποιότητας για τις ανάγκες του οργανισμού και δεσμεύονται για τη διαρκή βελτίωσή της. Ο βασικότερος στόχος, που έχει τεθεί, είναι η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη (σε επίπεδο ποσοστού 100%).

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της αποστολής να δημιουργήσει ένα επαγγελματικά υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και τους υπεργολάβους και γι’ αυτό εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OSHAS 18001:2007.

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των δραστηριοτήτων της, με τρόπο τέτοιο, ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο εφαρμόζει, σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες, τις επιδιώξεις και τις προτεραιότητές της.

Εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 και διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο σύνθετες ανάγκες σας.

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, ως εταιρεία και ως επιχειρηματικός οργανισμός, διέπεται από την απαράβατη αρχή του «υγιώς επιχειρείν», αρχή η οποία αποτελεί οδηγό και πυξίδα για την προσπάθειά μας στο χώρο, που δραστηριοποιούμαστε.

Η σύγχρονη και καινοτόμος επιχειρηματική δραστηριότητα και οι υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες, που καθιστούν διακριτή στον χώρο της την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, εδράζονται στη γνώση και στο όραμα. Γνώση και όραμα του ανθρώπινου παράγοντα, τον οποίο συναποτελούμε όλοι εμείς, οι άνθρωποι αυτής της εταιρίας.

Η πλέον αποτελεσματική διαφήμιση για μία εταιρία, για μία επιχείρηση, η οποία επιχειρεί μέσα από την καθημερινότητα των πολυποίκιλων αποστολών, τις οποίες αναλαμβάνει, εδώ και δεκαετίες, είναι οι ίδιοι οι ίδιοι οι πελάτες της.