Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα που αναλαμβάνει εργασίες φορτοεκφορτώσεων σε αποθηκευτικούς χώρους εταιριών.

Η άρτια προετοιμασία του εμπορευματικού φορτίου σας από το άριστα εκπαιδευμένο - στο συγκεκριμένο αντικείμενο - προσωπικό μας, εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας και την απόλυτη τακτοποίηση της καθημερινότητας των εμπορικών αποστολών και εργασιών σας.

Με ταχύτητα, αξιοπιστία και τις πλέον σύγχρονες μεθόδους στον τομέα αυτό, οι συνεργάτες μας καθιστούν απλή και σίγουρη διαδικασία τα φορτοεκφορτωτικά ζητήματα και τις συσκευαστικές εργασίες, λύνοντας τα χέρια κάθε επαγγελματία και επιχειρηματία, ο οποίος έχει ανάγκη από ανάλογες υπηρεσίες.

Ακολουθεί μία σύντομη λίστα των εργασιών που έχει την δυνατότητα να αναλάβει η εταιρία μας:

  1. Παλετοποίηση κιβωτίων.
  2. Μεταφορά εξοπλισμού εντός των εγκαταστάσεων της αποθήκης.
  3. Συλλογή Δειγμάτων.
  4. Αφαίρεση στρώσεων σε ψηλές παλέτες.
  5. Υποστήριξη στην τοποθέτηση κουκούλας.
  6. Τοποθέτηση και διαλογή επιστρεφόμενων από τα καταστήματα.
  7. Επικόλληση αυτοκόλλητων στα κιβώτια.

ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ: Η σύγχρονη εκδοχή των Facility Services

check

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 45001:2018, ISO 37001:2017, ISO 26000:2010, ISO 27001:2013 και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο σύνθετες ανάγκες σας.

check

24ωρη Εξυπηρέτηση. Εκπρόσωπος της εταιρίας μας, βρίσκεται στην διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με σκοπό να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει.

check

Επιστημονικοί Συνεργάτες και Εξειδίκευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων, με την εταιρία να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, το προσωπικό συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης για θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

check

Εξελιγμένα Μέσα. Ο εξοπλισμός της εταιρίας είναι άρτιος και περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μηχανήματα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών.
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο κάθε εργαζόμενος εφοδιάζεται με ειδική στολή της επιχείρησης, καθώς και με έντυπο, στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.
Όλα τα υλικά φέρουν την απαιτούμενη άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Υπουργείο Εμπορίου, η οποία και επιδίδεται στον πελάτη, πριν την έναρξη της συνεργασίας μας.