Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ παρέχει υπηρεσίες διαμόρφωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου, με στόχο την προστασία των φυτών.

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου πρασίνου, το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας μας, στο οποίο προΐστανται πτυχιούχοι Γεωπόνοι, ετοιμάζει ολοκληρωμένο φάκελο, ο οποίος περιέχει το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης πρασίνου, με στόχο τη μακροζωία των φυτών, καθώς και τη διατήρηση της καλλωπιστικής τους αξίας.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία μας:

 • Διαμόρφωση χώρων πρασίνου.
 • Συντήρηση χώρων πρασίνου:
  • Κλάδεμα και κορφολόγημα σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες του κάθε φυτού.
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα χλοοτάπητα.
  • Τακτικό βοτάνισμα (ξεχορτάριασμα) των ζιζανίων.
  • Καθολική ή μερική λίπανση των φυτών.
  • Προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή φυτοφαρμάκων, με ψεκασμό ή και άλλες μεθόδους.
  • Ανανέωση όλων των εποχικών φυτών.
  • Διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών.
 • Συντήρηση εσωτερικών φυτών.
 • Καθαρισμός κηπευτικού χώρου και αποψιλώσεις.
Φυτοτεχνικές Μελέτες
Κατασκευές Κήπων
Διαμόρφωση Μπαλκονιών
Διαμόρφωση – Συντήρηση Κήπου
Αυτόματο Πότισμα
Έτοιμο Γκαζόν
Ξυλοκατασκευές Κήπου