Απολυμάνσεις Θεσσαλονίκη

Η απολυμάνσεις είναι εργασίες επέμβασης, με ειδικά φάρμακα και εξοπλισμό. Σκοπός των απολυμάνσεων είναι ο έλεγχος, η αντιμετώπιση, η εξολόθρευση και η  καταπολέμηση βακτηρίων, μυκήτων, ιών και άλλων νοσογόνων μικροοργανισμών και διαφόρων πηγών μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Είναι γνωστοί οι κίνδυνοι που απορρέουν από τους παθογόνους οργανισμούς, οι οποίοι προκαλούν ασθένειες και εξαπλώνονται σε ανθρώπους και ζώα. Η απολύμανση είναι απαραίτητη σε όλους τους ευαίσθητους χώρους, από βιομηχανίες τροφίμων, μέχρι τον χώρο υγιεινής του σπιτιού μας.

Η απολύμανση – μικροβιοκτονία πραγματοποιείται με σύγχρονες μεθόδους και απολυμαντικά σκευάσματα, ευρέος φάσματος, ατοξικά, ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Όλα τα σκευάσματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σκοπός μιας τέτοιας εφαρμογής είναι η μείωση – σε υγειoνομικώς αποδεκτά επίπεδα - του μικροβιακού φορτίου.

Ευρωκαθαριστική: Η σύγχρονη εκδοχή των facility services

check

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο σύνθετες ανάγκες σας.

check

24ωρη Εξυπηρέτηση. Εκπρόσωπος της εταιρείας μας, βρίσκεται στην διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με σκοπό να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει.

check

Επιστημονικοί Συνεργάτες και Εξειδίκευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, με την εταιρία να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, το προσωπικό συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης για θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

check

Εξελιγμένα Μέσα. Ο εξοπλισμός της εταιρίας είναι άρτιος και περιλαμβάνει όλα τα μηχανήματα, που κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών.
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο κάθε εργαζόμενος εφοδιάζεται με ειδική στολή της επιχείρησης, καθώς και με έντυπο, στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη. Όλα τα υλικά φέρουν την απαιτούμενη άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Υπουργείο Εμπορίου. Η άδεια επιδίδεται στον πελάτη, πριν την έναρξη της συνεργασίας μας.