Ήταν τα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν ο Κωνσταντίνος Βλάχος διέκρινε ότι η αγορά της Θεσσαλονίκης αναζητούσε εταιρίες, οι οποίες θα παρείχαν αξιόπιστες υπηρεσίες καθαρισμού σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Αποφάσισε να δημιουργήσει την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, ένα από τα πρώτα – χρονολογικά- συνεργεία καθαρισμού με έδρα την Θεσσαλονίκη.Από το 2000, τα ηνία της εταιρίας πέρασαν στους δύο υιούς του Κωνσταντίνου Βλάχου, Δημήτρη και Βασίλη, οι οποίοι εξέλιξαν την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ από ένα συνεργείο καθαρισμού, σε μία εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Facility Services).

Ο στόχος μας

Στόχος της νέας προσπάθειας, εξ αρχής, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί η επεκτατική, σύγχρονη και καινοτόμος επιχειρηματική δράση, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που υφίστανται σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους και τομείς , σε επίπεδο υποστηρικτικών υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Πάντοτε, με γνώμονα την απόλυτη εξυπηρέτηση του πελάτη και την επιτέλεση του έργου μας, με τις πλέον σύγχρονες και αποδοτικές μεθόδους δράσης και διεκπεραίωσης των αποστολών που θα μας ανατεθούν.

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ έχει αναπτύξει ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς: Υπηρεσίες Καθαριότητας, Υγειονομικές Εφαρμογές, Έργα Πρασίνου, Φορτοεκφορτώσεις. Παράλληλα, με τους συνεργάτες που διαθέτει, έχει την δυνατότητα να αναλάβει πλήθος άλλων υπηρεσιών.

Στις δεκαετίες της παρουσίας της, η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ εδραιώθηκε ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην Βόρεια Ελλάδα, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίους Δημόσιους Οργανισμούς και Εταιρείες όλων των κλάδων.