Της Αναστασίας Σπύρτου

Καθώς «ανοίγει» ο καιρός και πλησιάζουμε προς το μέσον της άνοιξης, η φύση «ξυπνά» και μαζί με αυτή όλα τα ζώα και τα παράσιτα, που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην καθημερινότητα μας.

Αντιπροσωπευτικό είδος των παραπάνω αποτελούν τα ερπετά, τα οποία μπορεί από τη μια να βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος, ελέγχοντας τους πληθυσμούς ποντικιών και αρουραίων - τα πιο σοβαρά παράσιτα - δεν παύουν από την άλλη να δημιουργούν από μια απλή ενόχληση με την παρουσία τους μέχρι και φόβο για την σωματική ακεραιότητα του ανθρώπου.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να τονίσουμε ότι η οφιοκτονία είναι μια μέθοδος, που απαγορεύεται, ακόμη και στην περίπτωση που ένα φίδι έχει εγκλωβιστεί μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Κι αυτό γιατί θα συνέβαλε στην αύξηση των παρασίτων με αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον. Προκειμένου, λοιπόν, να μπορέσουμε να προλάβουμε την εμφάνιση των ερπετών, είναι σημαντικό να λάβουμε ορισμένα μέτρα προστασίας:

1. Καθαρισμός του χώρου από παλιά υλικά, σκουπίδια κι αντικείμενα, όπως λάστιχα αυτοκινήτου, που αποτελούν προσφιλή μέρη για τη δημιουργία φωλιών.

2. Μείωση της υγρασίας μέσω της εξάλειψης σημείων με στάσιμα νερά και της συντήρησης βρυσών, που τυχόν στάζουν. Αυτό, γιατί τα ερπετά είναι υδρόφιλα κι έλκονται από το νερό, ειδικά τις θερμές ώρες.

3. Κλάδεμα δέντρων και περιποίηση κήπων, καθώς έτσι ελαττώνουμε τα σημεία, που μπορεί να κρυφτούν ή να φωλιάσουν.

4. Εφαρμογή μυοκτονίας, απεντόμωσης κι απώθησης πουλιών ή βατράχων, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες προσέλκυσης από κάποιο παράσιτο, λόγω ανταγωνισμού.

5. Περίφραξη των κτιρίων και τοποθέτηση μονωτικών υλικών σε σημεία, που μπορεί να είναι προσβάσιμα από φίδια.

Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, προκειμένου οι εργασίες απώθησης των φιδιών να έχουν αποτέλεσμα, θα πρέπει να πραγματοποιούνται αρχές της άνοιξης σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές, μέχρι και τα τέλη καλοκαιριού. Αυτό, διότι ο καιρός δε βοηθάει στο να μείνουν τα σκευάσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα στο χώρο, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται και μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην ποσότητα των υλικών. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένη εταιρεία με εμπειρία στο αντικείμενο, για να εξασφαλιστεί τόσο η σωστή τοποθέτηση των σκευασμάτων όσο και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος για έγκαιρη κι αποτελεσματική πρόληψη.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε προσφορά