Ο τομέας της τεχνολογίας έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του και στον τομέα των υπηρεσιών καθαρισμού. Αν και οι επαγγελματίες και ειδικά εκπαιδευμένοι καθαριστές δύσκολα θα μπορέσουν να αντικατασταθούν, ωστόσο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν στην παροχή πιο «έξυπνων» υπηρεσιών καθαρισμού. Η τεχνολογία των αισθητήρων και η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να προσφέρουν μια πιο αποτελεσματική και ποιοτική υπηρεσία. Είναι σύνηθες φαινόμενο να χρησιμοποιούμε συσκευές, που χρησιμοποιούν αισθητήρες και λογισμικό για κοινή χρήση δεδομένων με άλλες συσκευές μέσω του Διαδικτύου, π.χ. οικιακές.

Όσον αφορά τον τομέα της καθαριότητας, η τεχνολογία των αισθητήρων μπορεί να βρει εφαρμογή σε διάφορες συσκευές σε μια εγκατάσταση και να προσφέρει πληροφορίες για διαφορετικά ζητήματα, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν το πρόγραμμα καθαρισμού και κατ’ επέκταση την υπηρεσία. Για παράδειγμα, θα μπορεί να ειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχουν άδειες θήκες σαπουνιού ή οι κάδοι απορριμμάτων έχουν υπερχειλίσει και το πρόβλημα να διορθώνεται εγκαίρως.

Πριν την  είσοδο της τεχνολογίας των αισθητήρων, τέτοια ζητήματα επιλύονταν, είτε μετά από παράπονα πελατών, είτε με βάση το πρόγραμμα καθαριότητας. Η τεχνολογία επιτρέπει πλέον σε μια εταιρεία καθαρισμού να παρέχει ακόμα πιο άμεσες λύσεις σε θέματα καθαριότητας.

Επιπρόσθετα, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στους υπεύθυνους καθαρισμού να έχουν ακριβή εικόνα του χρόνου που πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες καθαρισμού σε συγκεκριμένους χώρους. Αυτού του είδους η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει επαλήθευση της υπηρεσίας και την επιβεβαίωση στους πελάτες ότι ο χώρος καθαρίστηκε σύμφωνα με το συμφωνηθέν πλάνο.

Η πιο επαναστατική συνεισφορά όμως της τεχνολογίας στον τομέα της καθαριότητας είναι ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται, αναλύονται και ερμηνεύονται τα δεδομένα, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες αλλαγές στην παροχή των υπηρεσιών. Η τεχνολογία των αισθητήρων επιτρέπει στις εταιρείες καθαρισμού να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες καθαρισμού των χώρων και να σχεδιάζουν ανάλογα τις λειτουργίες. Τα δεδομένα που προκύπτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν πιο ακριβή προγράμματα καθαρισμού, με συνέπεια ένα καθαριστής να σπαταλήσει λιγότερο χρόνο για να ελέγξει την κατάσταση ενός χώρου και να χρησιμοποιήσει τον επιπλέον χρόνο, παρέχοντας μια συνολικά πιο παραγωγική και ποιοτική υπηρεσία καθαριότητας.

Μέσω της τεχνολογίας των αισθητήρων , μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαριότητας μπορεί να παρακολουθεί πόσα άτομα βρίσκονται στο κτίριο και τις περιοχές που χρησιμοποιούνται περισσότερο. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι υπηρεσίες θα μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα για μέγιστη απόδοση στις περιοχές με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, προσφέροντας μια εξαιρετικά προσαρμοσμένη και αποδοτική λύση.

Σε πολυσύχναστους χώρους είναι σημαντικό να μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα του καθαρισμού, αποφεύγοντας παράλληλα να προκληθεί αναστάτωση στους θαμώνες. Η ρομποτική σήμερα μπορεί να διαδραματίσει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις υπηρεσίες καθαρισμού με τα ρομπότ καθαριότητας να ηγούνται της εν λόγω προσπάθειας προσφέροντας ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Τα ρομπότ μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, ακολουθώντας χαρτογραφημένες διαδρομές  μέσα στις εγκαταστάσεις και να αλληλοεπιδρούν με διακριτικότητα με τους θαμώνες βελτιώνοντας σημαντικά την  ποιότητα της υπηρεσίας.

Κατά συνέπεια, απελευθερώνεται το εργατικό δυναμικό για να μπορεί να εκτελεί άλλου είδους εργασίες. Στην βιομηχανία καθαρισμού υπάρχει ένα πλήθος νέου εξοπλισμού και τεχνολογιών που εισέρχεται τάχιστα στην αγορά. Η τεχνολογία αισθητήρων και η ρομποτική μπορούν πραγματικά να μεταμορφώσουν τον τρόπο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.