Σήμα Σεμιναρίου
Σήμα Σεμιναρίου

Η εταιρεία ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ FACILITY SERVICES με γνώμονα τη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της, σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας και σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης  OHSAS 18001:2007 που εφαρμόζει, φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια.

Στις 16/12/2017 στην κλινική «Euromedica – Αρωγή» πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία RESCUE TRAINING INTERNATIONAL– “Training for Safety” σεμινάριο με τίτλο «Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση & Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση», στο οποίο συμμετείχαν οι Operations Managers της εταιρείας Ποζίδου Αλίκη και Βασιλειάδου Χριστίνα.

Το πρόγραμμα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και αυτόματης εξωτερικής απινίδωσης είναι κατάλληλα σχεδιασμένο έτσι ώστε ο καθένας να είναι σε θέση να διαπιστώσει την απώλεια αναπνοής σε θύμα και να ανταποκριθεί έγκαιρα εφαρμόζοντας την τεχνική της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού τη ζωή θύματος καρδιακής ανακοπής. Το σεμινάριο διήρκησε 5 ώρες και ακολούθησε γραπτή εξέταση καθώς και πρακτική εφαρμογή των οδηγιών που δόθηκαν.