Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε την ανανέωση της συνεργασίας μας με την εταιρεία LIDL για τον καθαρισμό των καταστημάτων της!

Η συνεργασία μας με τη συγκεκριμένη εταιρεία είναι πολυετής, πλέον, καθώς η εμπιστοσύνη, με την οποία περιβάλλει την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ εδράζεται στην αποτελεσματικότητα και την αρτιότητα της δράσης

μας στον τομέα των υπηρεσιών καθαριότητας.

Πρόκειται για μία ακόμη μεγάλη και απαιτητική συνεργασία, η οποία σφραγίζεται από τον «ψήφο εμπιστοσύνης» της επέκτασής της, γεγονός, το οποίο μας προσδίδει επιπλέον κίνητρο για συνέχιση της επιτυχούς έκβασης της αποστολής μας…