Την έναρξη συνεργασίας με την “ΒΙΟΚΑΛ Α.Ε.” ανακοινώνει η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ.

Η ΒΙΟΚΑΛ ΑΕ είναι μια πρωτοπόρος ελληνική βιομηχανία παραγωγής ομοαξονικών καλωδίων, με ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά και έντονη παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Ιδρύθηκε το 1974 και έχει έδρα τον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης. Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001.

Τα καλώδια της έχουν την εμπορική ονομασία VECTOR, κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και είναι συμβατά με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Η εταιρία μας ανέλαβε την συντήρηση καθαριότητας των εγκαταστάσεων στην Θεσσαλονίκη.