Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΑΔΗ (Υπεύθυνος Έργων Πρασίνου) Λαχανόκηπος Δημιουργία σπορείων με κοπριά για μελιτζάνες, καρότα, σέλινα,...
Του ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΑΟΥΛΗ (Υπεύθυνος Υγειονομικών Εφαρμογών) Όταν ακούμε για.. «απεντόμωση κατοικίας», οι περισσότεροι από εμάς...
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΑΔΗ (Υπεύθυνος Έργων Πρασίνου) Λαχανόκηπος Ενσωμάτωση κοπριάς στο έδαφος για να προετοιμασθούν οι...
Του ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΑΟΥΛΗ (Υπεύθυνος Υγειονομικών Εφαρμογών) Συχνά τα στρώματα κρύβουν δυσάρεστες εκπλήξεις, ειδικά τις χειμερινές...
Του Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΑΔΗ (Υπεύθυνος Έργων Πρασίνου) Διάφοροι λόγοι συνηγορούν στην δημιουργία ενός κήπου. Αυτοί...