Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με την εταιρία «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ», μας ανατέθηκαν μία σειρά από γενικούς καθαρισμούς σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων της Μαγνησίας.
Η εταιρία CYTA HELLAS ανέθεσε στο συνεργείο μας τον ημερήσιο καθαρισμό του καταστήματος Ευόσμου.
Η Interworks ανέθεσε στην εταιρία μας τον καθαρισμό των εγκαταστάσεών της.
Η BMW ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ, ανέθεσε στο συνεργείο μας τον ημερήσιο καθαρισμό των εγκαταστάσεων
Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον καθαρισμό των υαλοπινάκων στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL
Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον καθαρισμό των υαλοπινάκων στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL. Πρόκειται για...