Την έναρξη συνεργασίας με την LEADER AE ανακοινώνει η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας...
Στον εξοπλισμό της ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ προστέθηκε ένα ειδικό μηχάνημα για τον καθαρισμό των ψυκτικών θαλάμων και...
Στο πελατολόγιο της ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ανήκει και η εταιρία “Μασούτης”, η οποία μας έχει αναθέσει τον...
Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με την εταιρία «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ», μας ανατέθηκαν εκ νέου...
Ένας από τους παλαιότερους πελάτες μας, είναι η LIDL, η οποία ανέθεσε στην ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ τον...
Την έναρξη συνεργασίας με την Ernst & Young ανακοινώνει η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις...
Μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της Ελλάδος, εμπιστεύτηκε την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ για τον καθαρισμό του εργοστασίου...
Για μία ακόμη φορά η εταιρία «MAKIOS» επέλεξε το συνεργείο μας για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών στις εγκαταστάσεις της.
Μία από τις σημαντικότερες εταιρίες μεταφορών, μας ανέθεσε την συντήρηση των χώρων στις εγκαταστάσεις της.
Ένας από τους παλαιότερους πελάτες μας, είναι η LIDL, η οποία μας ανέθεσε τον γενικό καθαρισμό των καταστημάτων Θέρμης και Πυλαίας.