σεμινάριο υγειονομικών εφαρμογών
Μία από τις βασικές επιδιώξεις της Ευρωκαθαριστικής, είναι η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών της, γύρω από τις σύγχρονες μεθόδους παροχής υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπεύθυνος του τμήματος υγειονομικών εφαρμογών της εταιρίας μας, Αθανάσιος Καραούλης, συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο: “Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις στο Αστικό και Περιαστικό περιβάλλον: από τη θεωρία στην πράξη”.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έγινε εκτενής  αναφορά  σε όλες τις περιπτώσεις Ζωικών Εχθρών (νέων και παλαιών) που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, καθώς και τις εγκαταστάσεις των εταιριών – υπηρεσιών.

Τέθηκαν επί τάπητος προβληματισμοί στις μεθόδους υπερπήδησης των εμποδίων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εφαρμογών στη θερινή περίοδο. Έγινε παρουσίαση προϊόντων από όλες τις εταιρίες του κλάδου και αναλυτική αναφορά για την αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών των ζωικών εχθρών στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (έντομα, ακάρεα, τρωκτικά κ.α.).

Επίσης…

– Έγινε αναφορά στη νομοθεσία που διέπει τις Απεντομώσεις, τις Μυοκτονίες και τις Απολυμάνσεις

– Συζητήθηκε η αντιμετώπιση και τα Μέτρα Ασφαλείας και προστασίας για την ορθότερη καταπολέμηση των κυριοτέρων Εντομολογικών Εχθρών στο αστικό πράσινο

– Πραγματοποιήθηκε η πρακτική εφαρμογή πάνω σε νέες μεθόδους αντιμετώπισης Ζωικών Εχθρών Δημόσιας υγείας σε κατοικημένους χώρους, εξοχικές κατοικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα, μουσεία, εκκλησίες, χώρους επεξεργασίας τροφίμων, εστιατόρια, αποθήκες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, περιαστικούς χώρους κλπ.