1Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ φέρνει στην Ελλάδα το πρώτο μηχάνημα για καθαρισμό με ξηρό πάγο. Στο κείμενο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το μηχάνημα…

Τι είναι ο Ξηρός Πάγος;

Ο ξηρός πάγος είναι παγωμένο διοξείδιο του άνθρακα CO2. Η μοναδική ιδιότητα του διοξειδίου του άνθρακα είναι ότι αλλάζει φάση από στερεό σε αέριο χωρίς να περνάει από την υγρή φάση. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται εξάχνωση.

Τι είναι ο καθαρισμός με Ξηρό Πάγο;

Η ιδιότητα του CO2 είναι εκμεταλλεύσιμη για τον καθαρισμό καθώς σωματίδια CO2 σε στερεά μορφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καθαρισμό με παγοβολή. Η παγοβολή είναι παρόμοια με την αμμοβολή όπου το μέσο (άμμος) επιταχύνεται με ένα ρεύμα συμπιεσμένου αέρα και χτυπά την επιφάνεια προς καθαρισμό. Στην παγοβολή το μέσο της βολής ουσιαστικά ‘’εξαφανίζεται’’ σαν αέριο χωρίς το επιπλέον κόστος και την ενόχληση της διαχείρισης των διαφόρων υποπροϊόντων (νερό, άμμος, χημικά απόβλητα).

Πως καθαρίζει ο Ξηρός Πάγος;

Όπως και με τον καθαρισμό με άλλα μέσα βολής, η κινητική ενέργεια που εκλύεται από την παγοβολή είναι μία σχέση της μάζας των σωματιδίων και της ταχύτητας πρόσκρουσης τους. Καθώς τα σωματίδια του CO2 έχουν σχετικά μικρή πυκνότητα, η διαδικασία εξαρτάται από την υψηλή ταχύτητα για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ενέργεια σύγκρουσης. Η υψηλή υπερηχητική ταχύτητα των σωματιδίων του CO2 επιτυγχάνεται από την τροφοδοσία τους σε ρεύμα αέρα από αεροσυμπιεστή. Τα σωματίδια του CO2 έχουν πολύ χαμηλή θερμοκρασία (-78.5 ?C), αυτή η χαμηλή θερμοκρασία δίνει στην παγοβολή μοναδικές θερμοδυναμικές ιδιότητες για την καλύτερη διάσπαση των ρύπων από τις επιφάνειες αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως θερμικό σοκ. Η ακαριαία εξάχνωση των σωματιδίων ξηρού πάγου, καθώς έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο προς καθαρισμό προκαλούν μία μικρό-έκρηξη και το αέριο διογκώνει τον όγκο του αντικειμένου περίπου 800 φορές μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Ο καθαρισμός με ξηρό πάγο μειώνει δραματικά το κόστος καθαρισμού σε σύγκριση με τα συμβατικά μέσα. Πολλοί κλάδοι της βιομηχανίας μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη νέα τεχνολογία. Ιδιαίτερα οι βιομηχανίες των γραφικών τεχνών, τροφίμων, πλαστικών και ελαστικών. Συγκεκριμένα έχει δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία ο καθαρισμός των καλουπιών στις βιομηχανίες πλαστικών με εκτοξευτή BL 45.

Ο καθαρισμός με ξηρό πάγο διαφοροποιείται προς το καλύτερο σε σύγκριση με τον καθαρισμό με τοξικά χημικά, υψηλή πίεση νερού και την αμμοβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.