Κρεταγορά Θεσσαλονίκης
Η εταιρία “Εφοδιασμός” ανέθεσε στην ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ τον γενικό καθαρισμό των πάνελ, της οροφής, των σιδεριών και των χώρων υγιεινής στις εγκαταστάσεις εντός της Κρεαταγοράς Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν από συνεργείο έξι ατόμων και το αποτέλεσμα ικανοποίησε απόλυτα τους υπεύθυνους της εταιρίας.