Γενικός καθαρισμός των εγκαταστάσεων της Unixfor
Η Unixfor SA που εδώ και 35 χρόνια προσφέρει καινοτόμες λύσεις μετασχηματισμού και αυτοματοποίησης διαδικασιών και συστήματα αυτοεξυπηρέτησης υψηλής ποιότητας, ανέθεσε στην εταιρία μας μία σειρά από εργασίες στις εγκαταστάσεις στον Δρυμό.

Μεταξύ άλλων, αναλάβαμε τον καθαρισμό του πρασίνου περιμετρικά των εγκαταστάσεων της Unixfor, καθώς και τον πλήρη καθαρισμό των εσωτερικών χώρων.

Για την εκτέλεση των εργασιών απασχολήθηκαν 8 εργαζόμενοι και χρησιμοποιήθηκε όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός.