εξωτερικού χώρου Παλαιού Σταθμού
Η εταιρία παραγωγής “ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ”, ανέθεσε στην ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ το έργο του καθαρισμού μίας μεγάλης έκτασης στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό, όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα μίας ταινίας με θέμα την ζωή του Τσιτσάνη.

Η εταιρία μας διάθεσε το απαραίτητο προσωπικό και τα μηχανήματα που απαιτούνταν για να καθαριστούν τα χόρτα και να απομακρυνθούν τα σκουπίδια που υπήρχαν στον χώρο.