Βασικός άξονας λειτουργίας και δραστηριοποίησης της «ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ» παραμένει σταθερά η συμπόρευση με την διαρκή και ευρεία επιμόρφωση όλων των στελεχών της, σχετικά με όλα εκείνα τα σύγχρονα γνωσιολογικά δεδομένα, τα οποία αφορούν σε κάθε πτυχή του αντικειμένου, με το οποίο ασχολούμαστε.

Υπό το πρίσμα αυτής της λογικής, λοιπόν, και στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών “Rhetor” – η οποία υποστηρίζει σε νομικά θέματα την εταιρεία μας – η «ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ» πραγματοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα στελέχη της, με θέμα «Γενική Ενημέρωση – Εισαγωγικές Έννοιες στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων», αποσκοπώντας – βεβαίως – στην ευαισθητοποίηση αλλά και στην εμπεριστατωμένη κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής μας, το οποίο μετέχει στη διαδικασία του συγκεκριμένου τομέα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την κα Αθηνά Αντωνίου, δικηγόρο και επιστημονικό στέλεχος της εταιρείας “Rhetor”, για την ολοκληρωμένη, αναλυτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση του προσωπικού μας, για όλα όσα ισχύουν σε νομοθετικό επίπεδο, εν σχέσει με τον ιδιαιτέρως ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων.