Μετά από δεκαετίες, η Θεσσαλονίκη υποδέχεται εκ νέου έναν ιστορικό ξενοδοχειακό χώρο, με σπουδαία αρχιτεκτονική αξία, το ξενοδοχείο ΟΛΥΜΠΟΣ – ΝΑΟΥΣΑ.

Οι ιθύνοντες της εμβληματικής επιχείρησης βρέθηκαν μπροστά στην αναγκαιότητα ενός εκτενούς και απολύτως σχολαστικού αρχικού καθαρισμού όλων των χώρων της ξενοδοχειακής εγκατάστασης, ως απαραίτητο και σημαντικότατο πρώτο ανακαινιστικό βήμα.

Βεβαίως, εμπιστεύτηκαν για τη συγκεκριμένη δύσκολη και καίρια αποστολή την εμπειρία και την αξιοπιστία της ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ, που αποτελεί εγγύηση στο πεδίο των υπηρεσιών καθαριότητας, αναθέτοντάς μας το συγκεκριμένο έργο.

 

Το έργο

Η αποστολή, την οποία ανέλαβε η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ήταν ο αρχικός καθαρισμός, τόσο όλων των δωματίων, όσο και όλων των κοινόχρηστων χώρων της ξενοδοχειακής εγκατάστασης.

 

Η οργάνωση

Οι συγκεκριμένες εργασίες, λόγω της έκτασης των εγκαταστάσεων και του βαρέως έργου καθαριότητας, το οποίο προϋπέθεταν, δημιουργούσαν το προαπαιτούμενο εξειδικευμένης οργάνωσης και διαχείρισης από πλευράς των συνεργατών μας, που ανέλαβαν την επιχειρησιακή δράση στο πεδίο.

Η εμπειρία του προσωπικού μας σε ανάλογες αποστολές, οδήγησε στην εκπόνηση και δρομολόγηση συγκεκριμένου σχεδίου επέμβασης καθαρισμού σε κάθε χώρο του ξενοδοχείου, ώστε ο συντονισμός να καταλήξει σε άρτιο αποτέλεσμα, στο επίπεδο του αρχικού καθαρισμού, καθώς επρόκειτο για ένα έργο, το οποίο απαιτούσε να αφιερωθεί πολύς χρόνος και πολλή μεθοδική προσπάθεια.

 

Η εκτέλεση

Το απαιτητικό έργο, το οποίο μας ανατέθηκε, αφορούσε σε μία επιχείρηση διαρκείας περίπου δύο μηνών, με την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ να χρησιμοποιεί για την περάτωσή του – σε καθημερινό επίπεδο – ένα συνεργείο έξι (6) με οκτώ (8) εξειδικευμένων συνεργατών της.

Βάσει του αρχικώς εκπονηθέντος πλάνου (το οποίο ακολουθήθηκε απαρεγκλίτως) και με τη χρήση όλων των σύγχρονων μεθόδων, μέσων και υλικών καθαρισμού, οι εργασίες εξελίχθηκαν κατά υποδειγματικό τρόπο, μέχρι την απόλυτη περάτωσή τους, καταγράφοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα, με την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ να προσθέτει στο σχετικό… «παλμαρέ» της μία ακόμη εξέχουσα, όσο και επιτυχημένη αποστολή.