Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008, για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υγειονομικών εφαρμογών οικείων, επαγγελματικών και κοινόχρηστων χώρων στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Στις αρχές του έτους, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας ο ετήσιος έλεγχος από την εταιρία Eurocert.

Η υπεύθυνη διαχείρισης ποιότητας της Ευρωκαθαριστικής, Μαρία Μαυρίδου, παρουσίασε στον επιθεωρητή, τον τρόπο που τηρεί η εταιρία μας τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ISO 9001.

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία…

Πατήστε εδώ για να δείτε το ανανεωμένο πιστοποιητικό