Την έναρξη συνεργασίας με την “Αγροκτηνοτροφική Α.Ε.” ανακοινώνει η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ.

Η Αγροκτηνοτροφική είναι η εταιρία που από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, επενδύει στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους κτηνοτρόφους.

Ο συνδυασμός της επιστημονικής κατάρτισης με την πλούσια εμπειρία των ανθρώπων μας, συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη του κλάδου.

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ανέλαβε την συντήρηση καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στον Άγιο Αθανάσιο.