Φυτοτεχνικές Μελέτες

Αναλαμβάνουμε την μελέτη για την σωστή οργάνωση, προετοιμασία και δημιουργία όμορφων χώρων πρασίνου, με στόχο τον περιορισμό του κόστους κατασκευής. Μία φυτοτεχνική μελέτη αποτελείται από:

  • Την κάτοψη του χώρου, με πλήρη απεικόνιση της θέσης και του είδους των φυτών.
  • Την κάτοψη εγκατάστασης του αρδευτικού συστήματος.
  • Τη μελέτη φωτισμού.
  • Τις δισδιάστατες φωτογραφίες με την εικόνα, την οποία θα έχει ο κήπος, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
  • Την τρισδιάστατη βιντεοαπεικόνιση του κήπου.
  • Τον λεπτομερή υπολογισμό του κόστους των φυτών και λοιπών υλικών, τα οποία θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου.

Ευρωκαθαριστική: Η σύγχρονη εκδοχή των facility services

check

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο σύνθετες ανάγκες σας.

check

24ωρη Εξυπηρέτηση. Εκπρόσωπος της εταιρείας μας, βρίσκεται στην διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με σκοπό να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει.

check

Επιστημονικοί Συνεργάτες και Εξειδίκευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, με την εταιρία να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, το προσωπικό συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης για θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

check

Εξελιγμένα Μέσα. Ο εξοπλισμός της εταιρίας είναι άρτιος και περιλαμβάνει όλα τα μηχανήματα, που κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών.
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο κάθε εργαζόμενος εφοδιάζεται με ειδική στολή της επιχείρησης, καθώς και με έντυπο, στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη. Όλα τα υλικά φέρουν την απαιτούμενη άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Υπουργείο Εμπορίου. Η άδεια επιδίδεται στον πελάτη, πριν την έναρξη της συνεργασίας μας.