Φυτοτεχνικές Μελέτες

Αναλαμβάνουμε την μελέτη για την σωστή οργάνωση, προετοιμασία και δημιουργία όμορφων χώρων πρασίνου, με στόχο τον περιορισμό του κόστους κατασκευής. Μία φυτοτεχνική μελέτη αποτελείται από:

  • Την κάτοψη του χώρου, με πλήρη απεικόνιση της θέσης και του είδους των φυτών.
  • Την κάτοψη εγκατάστασης του αρδευτικού συστήματος.
  • Τη μελέτη φωτισμού.
  • Τις δισδιάστατες φωτογραφίες με την εικόνα, την οποία θα έχει ο κήπος, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
  • Την τρισδιάστατη βιντεοαπεικόνιση του κήπου.
  • Τον λεπτομερή υπολογισμό του κόστους των φυτών και λοιπών υλικών, τα οποία θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου.

Eurokatharistiki: The modern version of facility services

check

Quality Management System. It implements a Quality Management System, according to the ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 standards. It has specialized staff that can meet even your most complex needs.

check

24-hour Service. A representative of our company, is at your disposal 24 hours a day, 365 days a year, in order to respond immediately to any emergency that may arise.

check

Scientific Associates and Specialization Special emphasis is given to the field of safety and hygiene of employees, with the company having a Safety Technician and an Occupational Physician. As part of the improvement of the provided services, the staff participates in training programs on issues of quality, hygiene and safety.

check

Advanced Media.The equipment of the company is complete and includes all the machines, which are considered necessary for the execution of any kind of work.
Before the commencement of the works, each employee is provided with a special uniform of the company, as well as a form, which details the works agreed with the customer. All materials have the required license from the General Chemical State Laboratory and the Ministry of Commerce. The license is handed over to the customer, prior to the commencement of our cooperation.