Μυοκτονίες

Κύριος σκοπός της μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικού, που τυχόν θα εισβάλει σε ένα χώρο και η λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση πιθανής επαναμόλυνσης. Τα βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων μυοκτονίας, τα οποία εφαρμόζουμε είναι:

  • Η επιθεώρηση των χώρων και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου.
  • Η δημιουργία προστατευτικού δικτύου με τη τοποθέτηση δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης.
  • Η διεξαγωγή τακτικών επισκέψεων ελέγχου και καταγραφής των ευρημάτων, μέσω εξελιγμένων μηχανογραφημένων συστημάτων.
  • Η στατιστική επεξεργασία των συγκεκριμένων ευρημάτων και - τέλος - η ενημέρωση και η λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων, για την οριστική λύση του προβλήματος.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση περιλαμβάνει

  • Αυτοψία – ανάλυση κενών (gap analysis) – χαρτογράφηση εγκαταστάσεων.
  • Σχεδιασμό του προγράμματος απεντόμωσης - μυοκτονίας από Χημικούς, Γεωπόνους και Υγιεινολόγους, εξειδικευμένους σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων και εκπαιδευμένους, επίσης, σε σεμινάρια επιθεωρητών ISO 22000 (HACCP).
  • Φάκελο απεντόμωσης-μυοκτονίας.
  • Έκθεση υγειονομικής πορείας.
  • Πρόταση διορθωτικών ενεργειών.

Eurokatharistiki: The modern version of facility services

check

Quality Management System. It implements a Quality Management System, according to the ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 standards. It has specialized staff that can meet even your most complex needs.

check

24-hour Service. A representative of our company, is at your disposal 24 hours a day, 365 days a year, in order to respond immediately to any emergency that may arise.

check

Scientific Associates and Specialization Special emphasis is given to the field of safety and hygiene of employees, with the company having a Safety Technician and an Occupational Physician. As part of the improvement of the provided services, the staff participates in training programs on issues of quality, hygiene and safety.

check

Advanced Media.The equipment of the company is complete and includes all the machines, which are considered necessary for the execution of any kind of work.
Before the commencement of the works, each employee is provided with a special uniform of the company, as well as a form, which details the works agreed with the customer. All materials have the required license from the General Chemical State Laboratory and the Ministry of Commerce. The license is handed over to the customer, prior to the commencement of our cooperation.