Απωθήσεις Πουλιών - Φιδιών

ΠΟΥΛΙΑ
Τα περιττώματα των πουλιών, αλλά και τα υλικά της φωλιάς τους, συνδέονται με περισσότερες από τριάντα (30) ασθένειες, ενώ παράλληλα τα πτηνά είναι φορείς - ξενιστές άλλων εκτοπαρασίτων (ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι κτλ) και συνιστούν σοβαρή πηγή κινδύνων για την υγεία μας.

Παράλληλα, τα περιττώματα - λόγω των οξέων που περιέχουν - προκαλούν ανεπανόρθωτες φθορές στα κτίρια, ενώ αλλοιώνουν την αισθητική των εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων.

Η απώθηση των πτηνών γίνεται με ασφαλείς και εγκεκριμένες μεθόδους. Η μεθοδολογία μας δεν αφορά στην εξόντωσή τους, αλλά στο να τα αποτρέπουμε από το να εγκατασταθούν στο χώρο σας.

ΦΙΔΙΑ
Στόχος μας δεν είναι η εξουδετέρωση των φιδιών, αλλά η απώθησή τους από αυλές και χώρους με συχνή παρουσία του ανθρώπου. Και αυτό διότι τα φίδια είναι ο σπουδαιότερος εχθρός των τρωκτικών, συνιστώντας έτσι βαθμίδα της φυσικής ισορροπίας. Η εξόντωσή τους δημιουργεί πλεονεκτήματα στα τρωκτικά, ανατρέποντας το σύστημα και δημιουργώντας σοβαρότερα προβλήματα στον άνθρωπο.

Με τη σωστή εφαρμογή του κατάλληλου απωθητικού σκευάσματος περιμετρικά του χώρου, τον οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε, δημιουργούμε ζώνες ασφαλείας, με αποτέλεσμα την αποτροπή της εισόδου φιδιών.

ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ: Η σύγχρονη εκδοχή των Facility Services

check

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 45001:2018, ISO 37001:2017, ISO 26000:2010, ISO 27001:2013 και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο σύνθετες ανάγκες σας.

check

24ωρη Εξυπηρέτηση. Εκπρόσωπος της εταιρίας μας, βρίσκεται στην διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με σκοπό να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει.

check

Επιστημονικοί Συνεργάτες και Εξειδίκευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων, με την εταιρία να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, το προσωπικό συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης για θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

check

Εξελιγμένα Μέσα. Ο εξοπλισμός της εταιρίας είναι άρτιος και περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μηχανήματα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών.
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο κάθε εργαζόμενος εφοδιάζεται με ειδική στολή της επιχείρησης, καθώς και με έντυπο, στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.
Όλα τα υλικά φέρουν την απαιτούμενη άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Υπουργείο Εμπορίου, η οποία και επιδίδεται στον πελάτη, πριν την έναρξη της συνεργασίας μας.