Καθαρισμός Υαλοπινάκων

Η Ευρωκαθαριστική σας παρέχει έναν επαγγελματικό καθαρισμό υαλοπινάκων σε εξωτερικές επιφάνειες για το συγκρότημα του γραφείου σας ή τη βιομηχανική σας περιοχή. Με τον προηγμένο εξοπλισμό που διαθέτουμε και το εξειδικευμένο προσωπικό, το κτίριο θα λάμπει όπως ποτέ πριν. Και όταν θα μπείτε μέσα, θα παρατηρήσετε ένα εμφανώς πιο φωτεινό περιβάλλον.

Ο Εξοπλισμός μας

Γερανοφόρα οχήματα ως 40 μέτρα.
Πλυντικά μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού.
Πτυσσόμενα κοντάρια ως 9 μέτρα.
Εργαλεία καθαρισμού υαλοπινάκων.

Ευρωκαθαριστική: Η σύγχρονη εκδοχή των facility services

check

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο σύνθετες ανάγκες σας.

check

24ωρη Εξυπηρέτηση. Εκπρόσωπος της εταιρείας μας, βρίσκεται στην διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με σκοπό να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει.

check

Επιστημονικοί Συνεργάτες και Εξειδίκευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, με την εταιρία να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, το προσωπικό συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης για θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

check

Εξελιγμένα Μέσα. Ο εξοπλισμός της εταιρίας είναι άρτιος και περιλαμβάνει όλα τα μηχανήματα, που κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών.
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο κάθε εργαζόμενος εφοδιάζεται με ειδική στολή της επιχείρησης, καθώς και με έντυπο, στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη. Όλα τα υλικά φέρουν την απαιτούμενη άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Υπουργείο Εμπορίου. Η άδεια επιδίδεται στον πελάτη, πριν την έναρξη της συνεργασίας μας.