188103138_777511902905079_729687518561865211_n

Ο τομέας των φωτοβολταϊκών έχει γνωρίσει εξαιρετική επιχειρηματική άνθιση τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο των σύγχρονων ενεργειακών πεδίων.

Ωστόσο, σε επίπεδο παραγωγής, πολλά εξαρτώνται από την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το συγκρότημα των πάνελ, καθώς πρόκειται για έναν μηχανισμό απολύτως εκτεθειμένο (εκ των πραγμάτων) στα στοιχεία της φύσης και στην επιβάρυνση, την οποία – μοιραία – προκαλεί το φυσικό περιβάλλον.

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι (εξαιρετικά αυξημένοι στην εποχή μας), η γύρη, οι βροχοπτώσεις, η συχνότατη μεταφορά μαζών σκόνης, τα περιττώματα των πτηνών ή η άναρχη βλάστηση γύρω από το συγκρότημα των φωτοβολταϊκών, επηρεάζουν εξαιρετικά το επίπεδο απόδοσης και την παραγόμενη ενέργεια.

Ως γνωστόν, η επίδραση των εξωτερικών παραγόντων στην ικανότητα απόδοσης των πάνελ είναι αποδεδειγμένη επιστημονικώς, όπως και η ανάγκη καθαρισμού, περιποίησης και απαλλαγής των φωτοβολταϊκών από κάθε παράγοντα, ο οποίος δημιουργεί δυσχέρεια στη λειτουργία και στην απόδοσή τους.

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ έρχεται, με τις υπηρεσίες της, να δώσει λύσεις και σε αυτό το πεδίο, καθώς εφαρμόζει ένα πλήρες και απολύτως σύγχρονο πρόγραμμα καθαρισμού των φωτοβολταϊκών, από όλους τους ρυπογόνους παράγοντες, οι οποίοι «παγιδεύουν» την αποδοτικότητά τους, με τη χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων για τον συγκεκριμένο σκοπό, χρησιμοποιώντας πλήρως πιστοποιημένα προϊόντα, υπό τα αυστηρότατα προβλεπόμενα στάνταρντ.

Παραδίδουμε στον πελάτη το φωτοβολταϊκό συγκρότημα, το οποίο μας εμπιστεύτηκε, σε άριστη κατάσταση και σε πλήρη ικανότητα λειτουργικής απόδοσης, έχοντας απαλλάξει τα πάνελ από κάθε εξωτερική επιβάρυνση, με τον ασφαλέστερο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Πέρα από τον λεπτομερειακό καθαρισμό των πάνελ, εφαρμόζουμε και άλλες σημαντικές για την ομαλή λειτουργία και αποδοτικότητα των φωτοβολταϊκών σας δράσεις, ώστε να εξαλείψουμε κάθε είδους απειλή και υπονόμευση της ομαλής απόδοσής τους.

Συγκεκριμένα:

Αποψίλωση Χόρτων

Οι κίνδυνοι, που μπορεί να προκαλέσει η άναρχη βλάστηση γύρω από την εγκατάστασή σας είναι σημαντικοί.

Πρόκειται για μια υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται:

  • Η πυρασφάλεια του πάρκου
  • Η εύκολη προσβασιμότητα
  • Η αποφυγή φωτοσκιάσεων στις επιφάνειες των πάνελ
  • Η άσκοπη ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού από την κίνηση των χόρτων

 Μυοκτονία

Ακόμη και η παρουσία τρωκτικών στον χώρο μπορεί να αποβεί αρνητικά καθοριστική ως προς την απόδοση του φωτοβολταϊκού συγκροτήματός σας.

Για την καλύτερη προστασία των καλωδιώσεων του φωτοβολταϊκού σας συστήματος από τα τρωκτικά, προτείνουμε να εφαρμόζονται τακτές μυοκτονίες στις εγκαταστάσεις των πάρκων με τοποθέτηση τοξικών δολωμάτων σε σημεία όπου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά από τρωκτικά, όπως υποσταθμοί, σημεία καλωδιώσεων κλπ

ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ: Η σύγχρονη εκδοχή των Facility Services

check

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 45001:2018, ISO 37001:2017, ISO 26000:2010, ISO 27001:2013 και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο σύνθετες ανάγκες σας.

check

24ωρη Εξυπηρέτηση. Εκπρόσωπος της εταιρίας μας, βρίσκεται στην διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με σκοπό να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει.

check

Επιστημονικοί Συνεργάτες και Εξειδίκευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων, με την εταιρία να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, το προσωπικό συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης για θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

check

Εξελιγμένα Μέσα. Ο εξοπλισμός της εταιρίας είναι άρτιος και περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μηχανήματα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών.
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο κάθε εργαζόμενος εφοδιάζεται με ειδική στολή της επιχείρησης, καθώς και με έντυπο, στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.
Όλα τα υλικά φέρουν την απαιτούμενη άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Υπουργείο Εμπορίου, η οποία και επιδίδεται στον πελάτη, πριν την έναρξη της συνεργασίας μας.