Συντήρηση Καθαρισμού

Με τις επαναλαμβανόμενες εργασίες καθαρισμού, επιδιώκουμε την διατήρηση της άρτιας εικόνας των χώρων της εταιρίας σας.

Το πρόγραμμα που καταρτίζεται κατόπιν συνεννόησης, τηρείται αυστηρά, το προσωπικό παραμένει σταθερό, ενώ ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά στους χώρους της εταιρίας σας, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Γενικοί Καθαρισμοί

Συχνά δημιουργούνται ανάγκες (επιθεωρήσεις, αλλαγές χρήσης χώρων, κτλ) ή έκτακτες περιπτώσεις (φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές κτλ), οι οποίες επιβάλλουν γενικό καθαρισμό όλων των χώρων της εταιρίας σας.

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ έχει την εμπειρία και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία κριθεί απαραίτητη.

Αρχικοί Καθαρισμοί

Ο αρχικός καθαρισμός αφορά στην προετοιμασία ενός κτιρίου, είτε μετά την κατασκευή του, είτε την ανακαίνιση. Είναι πολύ σημαντικός ο συγκεκριμένος καθαρισμός να πραγματοποιηθεί από έμπειρο συνεργείο, με τα κατάλληλα μηχανήματα, διότι ο κίνδυνος να τιναχθεί στον αέρα η επένδυσή σας, είναι μεγάλος.

Τα επίμονα ή δύσκολα κατασκευαστικά κατάλοιπα θα πρέπει να απομακρυνθούν πριν την εγκατάστασή σας στον χώρο, διότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα σας «συντροφεύουν» για πολλούς μήνες.

Eurokatharistiki: The modern version of facility services

check

Quality Management System. It implements a Quality Management System, according to the ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 standards. It has specialized staff that can meet even your most complex needs.

check

24-hour Service. A representative of our company, is at your disposal 24 hours a day, 365 days a year, in order to respond immediately to any emergency that may arise.

check

Scientific Associates and Specialization Special emphasis is given to the field of safety and hygiene of employees, with the company having a Safety Technician and an Occupational Physician. As part of the improvement of the provided services, the staff participates in training programs on issues of quality, hygiene and safety.

check

Advanced Media.The equipment of the company is complete and includes all the machines, which are considered necessary for the execution of any kind of work.
Before the commencement of the works, each employee is provided with a special uniform of the company, as well as a form, which details the works agreed with the customer. All materials have the required license from the General Chemical State Laboratory and the Ministry of Commerce. The license is handed over to the customer, prior to the commencement of our cooperation.