Χαλυβουργείο
HELLENIC STEEL
HELLENIC STEEL

Η ανάθεση

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ανέλαβε με απόλυτη επιτυχία την καθημερινή καθαριστική φροντίδα των χώρων και των εγκαταστάσεων του Εργοστασίου της Βιομηχανίας Χάλυβα «HELLENIC STEEL» (Κορδελιό Θεσσαλονίκης), καλύπτοντας με τη φροντίδα της - σε καθημερινή βάση - έναν στεγαζόμενο χώρο συνολικής έκτασης 150 στρεμμάτων (χώροι Εργοστασίου και Γραφείων της επιχείρησης).

Κατόπιν των θετικών εντυπώσεων, που απεκόμισαν οι υπεύθυνοι της συγκεκριμένης Χαλυβουργίας από την καθημερινότητα των καθαριστικών εργασιών μας στους χώρους του εργοστασίου και των Γραφείων, αποφάσισαν να μας αναθέσουν το δύσκολο, όσο και υψηλής επικινδυνότητας έργο, του Γενικού Καθαρισμού δέκα (10) Υποσταθμών Υψηλής Τάσης της επιχείρησης.

Η προετοιμασία

Ακριβώς λόγω του υψηλού εργασιακού ρίσκου, το οποίο συνεπάγονταν η συγκεκριμένη αποστολή, το έργο ανέλαβε έμπειρο προσωπικό της εταιρίας μας, χρησιμοποιώντας όλα τα απαραίτητα σε αυτές τις περιπτώσεις και προβλεπόμενα από την κείμενη Νομοθεσία, Μέσα Ατομικής Προστασίας, αλλά και τα κατάλληλα υλικά και προϊόντα.

Η ύπαρξη υψηλής τάσης στους χώρους, όπου επιχειρούνταν ο Γενικός Καθαρισμός, επέβαλε την παρουσία Εργοδηγού της εταιρίας μας, ο οποίος επέβλεψε τις εργασίες καθ’ όλη τη διάρκειά τους, προς ενίσχυση του πλέγματος ασφαλείας στην αποστολή μας, με στόχο και υπέρτατη προτεραιότητα την αποφυγή πιθανού ατυχήματος.

HELLENIC STEEL
HELLENIC STEEL

Η εκτέλεση

Με συντονισμένη προσπάθεια και με την έμπρακτη επίδειξη επαγγελματισμού και εμπειρίας από το προσωπικό μας, το έργο του Γενικού Καθαρισμού των δέκα (10) Υποσταθμών Υψηλής Τάσης της «HELLENIC STEEL» ολοκληρώθηκε, με άψογο αποτέλεσμα, το οποίο άφησε την αίσθηση της απόλυτης ικανοποίησης στους υπευθύνους της επιχείρησης.