Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, εφαρμόζει κατά την επιχειρησιακή λειτουργία της όλα τα απαιτούμενα και επιβεβλημένα σύγχρονα πρωτόκολλα στο πεδίο των υπηρεσιών της και διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις σε αυτό το επίπεδο.

Μάλιστα, η εταιρεία μας έχει, πλέον, πιστοποιηθεί με τρία νέα “ISO” και συγκεκριμένα:

Με το ISO 26001:2010, το οποίο αφορά το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής της κοινωνικής ευθύνης στον επιχειρηματικό χώρο.

Με το ISO 27001:2013, το οποίο αφορά στην ασφάλεια των πληροφοριών στον τομέα των επιχειρήσεων.

Με το ISO 37001: 2017, το οποίο αφορά στην καταπολέμηση της δωροδοκίας στην επιχειρηματική κοινωνία.