Η TECHNOPLASTIC μας ανέθεσε τη συντήρηση καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της, εμπιστευόμενη την μακρόχρονη εμπειρία και την επιχειρησιακή επάρκειά μας στον συγκεκριμένο τομέα.

Η TECHNOPLASTIC παρέχει προϊόντα άρδευσης, αρδευτικά εξαρτήματα, ύδρευση, αρδευτικό δίκτυο, κοχλιωτά εξαρτήματα, εξαρτήματα κήπου, θερμοκήπιο, εξαρτήματα θερμοκηπίου, φίλτρα, προγραμματιστές, μπεκ, εκτοξευτές, λάστιχα, βάννες, καθώς και σύγχρονα εξαρτήματα κήπου για τις ποτιστικές ανάγκες.