Της Αναστασίας Σπύρτου

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πού, πότε και πώς θα απολυμάνετε αποτελεσματικά το χώρο σας μειώνοντας το ρίσκο κι αξιοποιώντας, παράλληλα, όλους τους υφιστάμενους πόρους σας.

Τί είναι η Έξυπνη Απολύμανση;

Πρόκειται για μια τεκμηριωμένη προσέγγιση της διαδικασίας απολύμανσης επιφανειών, που στόχο έχει να  μειώσει τη μετάδοση παθογενειών και να αυξήσει την προστασία από μολύνσεις στις «ζώνες υψηλού κινδύνου», βελτιστοποιώντας, παράλληλα, τη χρήση των απολυμαντικών.

Τα βήματα για την Έξυπνη Απολύμανση

1. Κατηγοριοποιήστε τις περιοχές προς απολύμανση, αξιολογώντας τα επίπεδα κινδύνου μετάδοσης των παθογόνων μικροοργανισμών. Η «Ζώνη υψηλού κινδύνου» περιλαμβάνει: περιοχές με αυξημένη κίνηση και κοινώς αγγιζόμενες επιφάνειες, μέρη πιθανά σε έκθεση σε ρύπους, όπως τα σωματικά υγρά, αλλά και όπου το πλήθος είναι πιο ευάλωτο σε μόλυνση, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

2. Αναπτύξτε ένα πλάνο για: το πότε οι επιφάνειες των παραπάνω περιοχών θα πρέπει να απολυμαίνονται, τον τρόπο αλλά κι από ποιον.

3. Κάντε ασφαλή χρήση των απολυμαντικών, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες, που αναγράφονται στην ταμπέλα του κάθε προϊόντος. Η εφαρμογή τους θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, φορώντας τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό. Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ διαθέτει τεράστια εμπειρία από ανάλογες εφαρμογές

Πόσο συχνά πρέπει να πραγματοποιείται;

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, οι συχνά αγγιζόμενες επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται επί καθημερινής βάσεως, αν όχι πιο συχνά, ανάλογα με τη χρήσης τους. Η διαδικασία πραγματοποιείται στο τέλος της ημέρας ή όταν το κτίριο έχει αδειάσει από κόσμο. Ενώ, σε περίπτωση κάποιας έξαρσης, είναι πιθανή η λήψη πρόσθετων απολυμαντικών μέτρων.

Στις μέρες μας, η εμφάνιση του Covid-19 έχει κάνει άπαντες να είναι πολύ περισσότερο ενημερωμένοι γύρω από τα μέτρα κατά της διάδοσης των παθογόνων μικροοργανισμών, όπως η χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων και η σχολαστική απολύμανση επιφανειών. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου, ότι ακόμη και με το πέρας της πανδημίας, η απολύμανση πρέπει να συνεχίσει να παίζει κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της καθαριότητας και της υγιεινής των κοινόχρηστων χώρων.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η στοχευμένη απολύμανση συχνά αγγιζόμενων αντικειμένων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της πιθανότητας μετάδοσης μικροβίων στο νοικοκυριό ή στο χώρο εργασίας έως και 80%!

Τί είναι η Καθαριότητα για την Υγεία;

Η παραπάνω φράση περικλείει μέσα της όλες τις προσπάθειες που γίνονται με σκοπό τη μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία όλων όσων βρίσκονται ή διέρχονται ενός κτιρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τόσο οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες ενός κτιρίου όσο και το προσωπικό καθαριότητας να δραστηριοποιούνται υπό ασφαλέστερες και πιο υγιεινές συνθήκες. Επιπλέον, αποτελεί και μια πολύ καλή ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη όσων επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις τους.

Επιπλέον τρόποι εμπόδισης της διάδοσης των παθογόνων μικροοργανισμών

Η καθαριότητα και η απολύμανση αποτελούν τμήματα μιας ολιστικής στρατηγικής, που αποσκοπεί στην εμπόδιση της διάδοσης μικροβίων. Άλλα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν: το πλύσιμο χεριών, την κάλυψη του φτερνίσματος ή του βήχα, την αποφυγή επαφής με τα μάτια, τη μύτη, το στόμα με άπλυτα χέρια και τέλος, τη διατήρηση αποστάσεων και τη χρήση μάσκας σε περιόδους έξαρσης των ιώσεων.