Καθαρισμός ψυκτικών θαλάμων
Η εταιρία μας είναι η μοναδική στην Βόρεια Ελλάδα που διαθέτει ειδικό μηχάνημα καθαρισμού μεγάλων ψυκτικών θαλάμων. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μηχανήματος είναι ότι καθαρίζει τους θαλάμους ενώ αυτοί βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.

Ξεχάστε αποψύξεις και λοιπές λειτουργίες που θέτουν σε κίνδυνο τα προϊόντα που βρίσκονται εντός των θαλάμων και παράλληλα θέτουν σε κίνδυνο την ορθή λειτουργία των θαλάμων.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν μπορείτε να διαπιστώσετε την διαφορά.

Πριν τον καθαρισμό από την Ευρωκαθαριστική

Μετά τον καθαρισμό από την Ευρωκαθαριστική