ΟΠΑΠ
opapΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέθεσε στην ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ τον γενικό καθαρισμό των αρχειακών χώρων της εταιρίας, στην οδό Κωλλέτη.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν από συνεργείο πέντε ατόμων και το αποτέλεσμα ικανοποίησε απόλυτα τους υπεύθυνους της εταιρίας.