Η εταιρεία ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ FACILITY SERVICES ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία όλες τις απαιτούμενες ενέργειες επαναπιστοποίησης της κατά ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) από τον αναγνωρισμένο φορέα της EUROCERT.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία πιστοποιήθηκε με το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 το οποίο αντικατέστησε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/ΟHSAS 18001:2007.

To ISO 45001:2018 φέρει στο επίκεντρο προσοχής των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων με την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας αυτών.

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, προτάσσοντας ως απόλυτη προτεραιότητα το υψηλό και κρίσιμο για την ανθρώπινη διαβίωση καθήκον, το οποίο επιτελεί, αυτό της υγειονομικής ασφάλειας, δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της εφαρμογής όλων των σύγχρονων τεχνολογιών στο πεδίο δράσης της, οι οποίες – ακριβώς – διασφαλίζονται μέσα από τις ανάλογες (αυστηροτάτων κριτηρίων) πιστοποιήσεις, που η εταιρεία μας έχει επιτύχει.

Όλα αυτά, εντός του αδιαπραγμάτευτου πλαισίου της διαρκούς βελτίωσής μας και της παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο απόλυτης επάρκειας προς όφελος των πελατών μας.