Εκπαίδευση Προσωπικού
Ύψιστη προτεραιότητα της ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ αποτελεί η Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων της.

Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 και εργάζεται στη δημιουργία και διατήρηση του ανάλογου εργασιακού περιβάλλοντος στους τομείς που δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και η συμμετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα «Ασφάλειας και Υγιεινής στην εργασία».

Η διοργάνωση του σεμιναρίου με θέμα «Μέτρα Ασφαλείας & Πρώτες Βοήθειες», που έλαβε χώρα στην κλινική ΑΡΩΓΗ στις 12/5/2018 είχε ως στόχο να εφοδιάσει τους εργαζόμενους της εταιρείας με όλες τις βασικές γνώσεις που αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών και την ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας.

Ο Ιατρός Εργασίας, Νίκος Νικάνδρου παρουσίασε μία σειρά από ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας όταν παραστεί άμεση ανάγκη, ενώ ο Τεχνικός Ασφαλείας, Ευθύμης Μπατιάνης, επισήμανε τους κινδύνους που υπάρχουν στην εκτέλεση των εργασιών και τόνισε την ανάγκη για να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, δόθηκε στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης.

Η εταιρία μας νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια την διοίκηση της κλινικής “ΑΡΩΓΗ” για την πολύτιμη συνεισφορά της στην πραγματοποίηση του σεμιναρίου.