Της Αναστασίας Σπύρτου

Τα σύγχρονα λεξικά ορίζουν τη βιωσιμότητα ως «ένα πρότυπο παραγωγής, το οποίο στοχεύει στο καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το φυσικό περιβάλλον, στο παρόν και στο μέλλον, με βασικό στοιχείο την ισορροπία μεταξύ παραγωγής αγαθών και πρώτης ύλης». Ωστόσο, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε συνδυασμό με την ολοένα κι αυξανόμενη έλλειψη πόρων δημιουργούν νέες, σύνθετες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, θέτοντας εν αμφιβόλω τις προσπάθειες προς την παραπάνω κατεύθυνση. Θα πρέπει να γίνει, πλέον, κατανοητό από όλους ότι δε μπορούμε να ζούμε εις βάρος της χλωρίδας και της πανίδας του πλανήτη, δρώντας ως οι μοναδικοί προνομιούχοι κάτοικοί του.

Μύθοι και πραγματικότητα

Θετική είδηση της ημέρας είναι ότι υπάρχουν τρόποι να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, όπως γίνεται αντιληπτό παρακάτω μέσω της κατάρριψης κάποιων μύθων γύρω από το φλέγον αυτό ζήτημα…

  • Η βιώσιμη ρουτίνα καθαριότητας ισοδυναμεί με συμβιβασμό στο αποτέλεσμα. Συχνά θεωρούμε ότι η βιώσιμη ρουτίνα καθαριότητας συνεπάγεται ενός μετρίου αποτελέσματος, κάτι τέτοιο, όμως, δεν ισχύει στην πράξη. Το παν είναι η κατάλληλη επιλογή προϊόντων, καθώς στην αγορά υπάρχουν, πλέον, βιώσιμα καθαριστικά, που έχουν παρασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν με λιγότερη ποσότητα νερού, παράγοντας, παράλληλα, εξαιρετικά αποτελέσματα.
  • Για να στηριχθεί η ιδέα της βιωσιμότητας, θα πρέπει να αποφευχθούν όλα τα χημικά. Κάτι τέτοιο θεωρείται εντελώς ουτοπικό, αφού ό,τι υπάρχει γύρω μας κι είναι φτιαγμένο από ύλη, εμπεριέχει και χημικά. Είτε στο ίδιο, είτε στη συσκευασία του, είτε στον τρόπο παραγωγής του. Η καλύτερη λύση σε αυτή την περίπτωση είναι η επιλογή όσων βιώσιμων προϊόντων θεωρούνται ασφαλή βάσει ετικέτας και ταυτόχρονα, υπόσχονται, καθαριότητα με την πρώτη φορά.
  • Το πλύσιμο πιάτων στο χέρι είναι πιο βιώσιμο από το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Ένα ενεργειακά πιστοποιημένο πλυντήριο χρησιμοποιεί λιγότερο από 15 λίτρα νερό ανά πλύση, ενώ με τη χρήση των χεριών καταναλώνουμε περίπου 15 λίτρα κάθε δύο λεπτά! Συνεπώς, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ένα μέσο νοικοκυριό μπορεί να εξοικονομήσει περί τα 370 λίτρα νερό την εβδομάδα.
  • Τα βιώσιμα προϊόντα καθαρισμού είναι πιο ακριβά. Τα πάντα είναι σχετικά… Έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί όντως οι τιμές των βιώσιμων καθαριστικών να είναι υψηλότερες, το κέρδος, που προκύπτει, όμως, από την εξοικονόμηση, λόγου χάρη σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, αντισταθμίζει τα έξοδα αγοράς τους.

Στόχος η βιωσιμότητα και το 2022

Όσον αφορά, αποκλειστικά, τον τομέα της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, στόχος για το 2022 είναι η προσέγγιση της μηδενικής εκπομπής άνθρακα, υιοθετώντας τις πιο αποδοτικές μεθόδους διαχείρισης ενέργειας κι ανακύκλωσης αποβλήτων με γνώμονα, βέβαια, να παραμείνουν λειτουργικές οι εταιρείες, που δραστηριοπούνται στον κλάδο.

Στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να έχουμε, πάντα, κατά νου ότι η μέγιστη απολαβή των αγαθών από το περιβάλλον θα πρέπει να γίνεται, χωρίς την καταστροφή ή τη διακοπή της παραγωγής αυτών. Η κάλυψη των αναγκών του σήμερα θα πρέπει να πραγματοποιείται, χωρίς της διακύβευση των πόρων του αύριο…