παγκρητια
Στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, η εταιρία μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία τον αρχικό γενικό καθαρισμό του νέου καταστήματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Μητροπόλεως 17).

Για την εκτέλεση των εργασιών που είχαν διάρκεια δύο ημερών, δημιουργήθηκε μία ομάδα επτά εργαζόμενων της εταιρίας μας με εξειδίκευση σε τέτοιου είδους καθαρισμούς, ενώ χρησιμοποιήθηκαν υπερσύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για αρχικούς καθαρισμούς επαγγελματικών μπορείτε να αντλήσετε πατώντας εδώ