Την έναρξη συνεργασίας με την “Εθνική Ασφαλιστική” ανακοινώνει η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ

Η Εθνική Ασφαλιστική με συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία άνω των 129 ετών.

Ιδρύθηκε την 15η Ιουνίου του 1891 (ΦΕΚ Αρ.177/22.06.1891) με κύριο μέτοχο την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και με τη συμμετοχή των: Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως, Προνομιούχο Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, Γενική Πιστωτική Τράπεζα Ελλάδας και Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως.

Σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική με την διακριτική επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» είναι μέλος ενός από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και ανήκει κατά ποσοστό 100% στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ETE).

Η εταιρία μας ανέλαβε την συντήρηση καθαριότητας των νέων εγκαταστάσεων στην Θεσσαλονίκη.